Logo Winterfestijn schild

Bannerhomepage

Duurzaamheid en energie

Het team van Best Gezellig heeft altijd zeer weloverwogen besluiten genomen als het gaat om de organisatie van dit evenement. Wij realiseren ons terdege dat er verschillende veranderingen en vraagstukken zijn die van invloed zijn op de organisatie van het Winterfestijn, zoals afgelopen jaren corona en dit jaar oa de energiecrisis.

Eén van de belangrijkste redenen voor het doorgaan van Winterfestijn is om de Bestse jeugd te kunnen laten (school)schaatsen en daardoor actief buiten te laten bewegen. Daarnaast is het Winterfestijn een ontmoetingsplaats voor jong en oud, laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Zoals ieder jaar geven we ruimte aan zowel kleine(re) als grote(re) initiatieven die ontstaan vanuit de Bestse gemeenschap. En faciliteren we na een bijzondere tijd waarin eenzaamheid op de loer lag ontmoeting op en rondom de schaatsbaan van het Winterfestijn. Hierdoor kunnen organisaties, initiatieven en bedrijven zich dankzij het Winterfestijn weer van hun Best(s)e kant laten zien. Na twee winters met lockdowns en annuleringen van festiviteiten is het heel belangrijk weer bij elkaar te kunnen zijn. Vanzelfsprekend zoeken we wederom aansluiting bij wat er al is (weekmarkt, horeca) en laat ook de detailhandel zich in deze belangrijke periode van het jaar graag horen, zien en beleven. Dit alles levert een positieve bijdrage aan het decembergevoel in het centrum van Best.

Het Winterfestijn is er van, voor en door Best. Al in het voorjaar zijn de eerste voorbeidingen voor deze 8e editie gestart en zijn daarna ook samenwerkingen/overeenkomsten aangegaan.

Best Gezellig heeft altijd al veel aandacht gehad voor het milieu en duurzaamheid. Sinds 2014 kiezen wij er al voor om alleen stroom te gebruiken (en geen diesel). Er is altijd aandacht geweest voor het beperken van de afvalstromen, het gebruik van LED-verlichting en ook bij de keuze van de ijsbaanleverancier is er gekozen voor een duurzame partner. De ijsbanen van IceWorld verbruiken 40% minder energie. Daarnaast compenseren zij al het energieverbruik van hun ijsbanen door de 2534 zonnepanelen op hun dak die ongeveer 580.000 kWh opwekken. Tevens compenseert IceWorld alle CO2 uitstoot met certificaten van GroenBalans en Wind Unie. Uiteraard is er ook ter voorbereiding op deze editie van het Winterfestijn nagedacht over het terugdringen van het energiegebruik. Ook dit jaar zullen, afhankelijk van de buitentemperatuur, de chillers mogelijk ’s nachts niet draaien om het energieverbruik verder te reduceren.

Wij willen de jeugd in beweging krijgen en ter vergelijking één zwembadgast verbruikt evenveel energie als acht schaatsers op de schaatsbaan van het Winterfestijn! Wij zijn blij het Winterfestijn weer te kunnen organiseren, het (school)schaatsen mogelijk te maken en kijken er naar uit jong en oud te mogen verwelkomen op het Winterfestijn!